-- ,


 tapochek tapochki
   , , 3,5.
 7 6,5 . 29 .
 1 .
  , 12 , 2 , , 3 . .
 , 11 , 2- 3- (. ) 3 . .
 , . 4 , , .
  5 .
  1 , 3 , 1 .
  .
 .
 .
  . .
 . 32 .
 ( ). .
  .
  . .
  4 , .
  2 .
  8 , .
  .
 .